tên hay nào cho bé tuổi thìn

Những tên hay và ý nghĩa cho người tuổi Thìn

Cần tránh dùng những chữ Tuất, Khuyển vì Thìn Tuất chính xung. Những tên nên tránh bao gồm: Thành, Quốc, Mậu, Dịch, Mãnh, Hiến, Tưởng…