Tên Ý Nghĩa

Những tên hay và ý nghĩa vần Đ

Một số gợi ý vui cho việc đặt tên bé yêu của bạn! Đa: Có ý chí khắc phục khó khăn, đa tài, thành công,

Vận mệnh và ý nghĩa của tên Quang Minh

Biểu lý số 7 Biểu thị Dương Kim: Số 7 là số lẽ nên thuộc tính Dương. Như vậy số 7 là Dương Kim. Người

Vận mệnh và ý nghĩa của tên Gia Hân

Tóm lại: Số 28 biểu thì cuộc đời bôn ba, nổi chìm, tính tình khảng khái, xung khắc vợ chồng, con cái, cả đời cực

Vận mệnh và ý nghĩa của tên Gia Bảo

Tóm lại: Số 25 biểu thị tốt đẹp, thông thái, cương nghị vẻ mềm mỏng, lịch thiệp, tự cao tự đại, bên trong cứng rắn(tính

Vận mệnh và ý nghĩa của tên Hải Đăng

Tóm lại: Số 31 biểu thị sự may mắn, được trợ giúp, nâng đỡ, cơ mưu, thông thái, ý trí kíên cường, lập nghiệp lớn,

Vận mệnh và ý nghĩa của tên Minh Khang

Tóm lại: Số 32 biểu thị sự may mắn nhiều, được nâng đỡ, công việc thành công rực rỡ hạnh phúc, giàu sang. Họ vận:

Vận mệnh và ý nghĩa của tên Minh Anh

Tóm lại: Số 26 biểu thị vất và cả đời, khốn khó, gặp nhiều biến động, có lòng nghĩa hiệp, bị đưa đẩy chìm nổi,

Vận mệnh và ý nghĩa của tên Tuấn Kiệt

Tóm lại: Số 31 biểu thị sự may mắn, được trợ giúp, nâng đỡ, cơ mưu, thông thái, ý trí kíên cường, lập nghiệp lớn,

Vận mệnh và ý nghĩa của tên Bảo Châu

Tóm lại: Số 30 biểu thì chìm nổi vô định. Vận thể chính tốt thì thành công lớn, nếu không thì thất bại, hay bị