bé trai tuổi dậu nên đặt tên gì

Những tên hay và ý nghĩa cho người tuổi Dậu

Mão Dậu đối xung, Tuất Dậu lục hại, nên tránh những tên chứa chữ Mão và Tuất để đặt cho người tuổi Dậu như: Liễu,